INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy , że Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Adam Bokwa prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BOKWA przy ul. Łagiewnickiej 52, 30 -417 Kraków, NIP 6791237031, REGON 120066049.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy nadto iż:

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania informacji o produktach i usługach, realizacji zamówień, dokonywania rozliczeń z tego tytułu, a także prowadzenia przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją umowy. Dane wykorzystywane są również w celach marketingowych. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla realizacji celu na jaki zostały zgromadzone;
  • Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania;
  • Pana/Pani dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

    a) Organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów, w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa;

    b) podmiotom wspierającym Administratora w realizacji usługi (firmy kurierskie, spedycyjne, biuro rachunkowe, bank)

Kraków, 25 maja 2018r.